NOT ONLY CLASS, BACKGROUND, COLOR, GENDER AND NETWORK – NOT ONLY ON STAGE BUT ALSO BEHIND THE SCENES – NOT ONLY WHO WE PORTRAY, BUT ALSO WHO PORTRAYS – NOT ONLY HOW MANY CHARCTERS, BUT HOW THEY ARE PORTRAYED – NOT ONLY WHO THE STORY IS ABOUT, BUT HOW IT IS TOLD – NOT ONLY WHO SPEAKS, BUT WHO LISTENS – NOT ONLY WHO LISTENS, BUT WHO DO WE EXPECT TO BE INTERESTING – NOT ONLY WHAT IS PERFORMED, BUT WHAT IS APPRECIATED – NOT ONLY WHAT IT IS ABOUT, BUT FROM WHAT PERSPECTIVE – NOT ONLY WHAT YOU DO, BUT HOW YOU DO IT!

ASTRID LINDHARDT (hun/hende) 

INSTRUKTØR ISCENESÆTTER & PERFORMER 

+45 31489224 

 

Persona Non Grata

@intetrimerpaaastrid 

Jeg er instruktør og scenekunstner med passion for tværkunstneriske og samskabende processer. Jeg arbejder i et poetisk og ekspressivt fysisk præget formsprog, med et kritisk aktivistisk islæt. I 2019 blev jeg optaget på Den Danske Scenekunstskoles instruktøruddannelse, hvor jeg bl.a. har forsøgt at portrættere og skabe værker med kvinder i centrum med forestillingen Madame Bovary og Antigone.  Derudover har jeg erfaring inden for dukketeater og har før skolen gennem 5 år, været i mesterlæreforløb hos teaterpædagog Finn Hesselager, hvor jeg tilegnede mig færdigheder i masketeknik. Jeg er optaget af det transformative potentiale i scenekunsten. 

2021-2023 

Jeg er lige tiltrådt som en del af det eksterne dramaturgiat på Odense Teater, under ledelse af den nye teaterdirektør Jacob Schjødt.  

I efteråret 2021 laver jeg min bachelorundersøgelse med performance kollektivet Persona Non Grata som består af  Jacobe Suissa, Freja Forsman, Mathilde Niemann Hyttel, Mai Katusume & Cecilie Elisabeth Bogø Bach og jeg.

2018-2022 Instruktøruddannelsen, på Den Danske Scenekunstskole. Bachelor i sceneinstruktion.

Jeg har udover at tilegne mig viden og udvide min praktiske og teoretiske kunnen som instruktør været med til, at stifte skoles repræsentation gruppe som arbejder for mere mangfoldig scenekunst på, og udenfor DDSKS.     Jeg er optaget af at lave nærværende og konfronterende scenekunst der blander sig i samfundet er eksperimenterende, og udfordrer vores blik på hvad scenekunst kan være. 

2020-2021 Medstifter af Dulche de Leche, et queer scenekunstkollektiv bestående af Lucia Vinde Dichsen, William Lippert, Laura Løwe og Anton Hjejle, som arbejder på at skabe et værk, med udgangspunkt i et normkritisk kunst-og verdenssyn. Gruppen modtog i foråret 2021 et arbejdslegat fra Statens Kunstfond til at afholde fire ugers workshop. 

 2020 – 2021 DOLLY – en undersøgelse af den kollektive kvindlige bevidsthed med udgangspunkt i Dolly Parton. Louise Hiltmar Vanessa Moline og Amalie Petri har udviklet en skrivepraksis, hvor vi undersøger den kvindelige* stemme. Der afholdes løbende Dolly workshops. Senest er kunstnerisk producent Freja Forsman tiltrådt projektet.

2019-2021  POLLY –  et arbejde med iscenesatte koncerter, der tager udgangspunkt i Amalie Petris  musiske arbejde under navnet POLLY.

2015-2018 Jeg har studeret ét år på Københavns universitet og Metropols uddannelse i Natur og Kulturformidling. Jeg har taget en et-årig projektlederuddannelse fra Projektakademiet KBH+.  Derudover har jeg taget en et-årig performance uddannelse, performet i IKON, som blev skabt af Christian Albrechtsen & Ditte Johanne Krog Bertelsen til SMK. Jeg har arbejdet med Anja Behrens, i UNDERKASTELSE, hvor jeg stod på scenen, som en del af det tavse fysiske kvindekor på Betty Nansen. Jeg har været instruktørassistent på Rolf Heims forestillinger Pinnochio & Blog, svigt og tårer – begge opsætninger på Bådteatret. Jeg har derudover været assistent for Amanda Ginnman på hendes afgangsforestilling Er tågen her også imorgen?