astrid lindhardt dulche de leche

DULCHE DE LECHE 

Dramatiker William Lippert Scenograf Laura Løwe Skuespiller Anton hjejle & Lucia Vinde Dichsen Instruktør Astrid Lindhardt

Dulce de Leche er et nystartet scenekunstnerisk queerkollektiv der har som erklæret mål, at accelerere den udvikling af scenekunsten der allerede så småt er påbegyndt — en bevægelse mod bredere repræsentation, en større mangfoldighed af fortælleformer, og en mere kollektiv og inkluderende proces.